Wat is…

Een Life-time lezing

Dit is een eerder informatieve avond waar je veel uitleg krijgt over het thema. Indien er in de lezing opdrachten zitten, worden ze niet besproken en zijn ze louter voor eigen inzicht. Je krijgt heel wat tips en tricks mee die voor iedereen helpend kunnen zijn. Door zelf actiepunten voorop te stellen, kan je thuis aan de slag om gedragsverandering te creëren.

Een Life-time workshop

We gaan aan de slag met enkele opdrachten, die besproken worden in groep en die aangevuld worden met de nodige tips en tricks!

Een Life-time cursus

 • Gedurende 2 à 3 sessies staan we met een max. van 6 personen stil rond gemeenschappelijke thema’s. 
 • Vanuit de theorie krijg je inzichtelijke, interactieve opdrachten die je kan aftoetsen aan jouw dagelijkse realiteit. 
 • Zodoende krijg je zicht op de werkpunten waarmee je aan de slag kan gaan. We proberen dit te optimaliseren in de dagdagelijkse flow om hiermee een proces van verandering in gang te zetten.
 • Doorheen de sessies krijg je theorie, interactieve inzichtelijke opdrachtentips en tools mee die aangepast zijn aan de doelgroep.

Aanbod

Life-time lezing / workshop / cursus voor ouders van kids -12 jaar

Life-time cursus voor wie bewust wil omgaan met zijn LEVEN & TIJD

 

Life-time lezing:

‘Grip op jouw LEVEN & TIJD binnen een gezin met -12 jaar kids’

 

Life-time workshop:

‘Grip op jouw LEVEN & TIJD binnen een gezin met -12 jaar kids’

In deze workshop staan we stil bij jouw huidige en de ideale investering in relatie en tijd. Hoe kun je meer komen tot deze ideale investering in relatie en tijd? Waarop zeg je ‘ja’ en zijn de drijfveren in jouw leven? Hoe zet je deze nog meer in hun kracht? En… tegen welke stoorzenders zeg je liever ‘neen’ of wil je verder aan de slag gaan dankzij vele tips en tricks?

Life-time cursus: 

‘Grip op jouw LEVEN & TIJD binnen een gezin met -12 jaar kids’: 3 sessies

Er is heel wat te combineren zoals het werk, het huishouden, het gezin en de engagementen en rollen buiten het gezin. Maar de dag heeft maar 24 uur. Hoe gaan we om met onze ‘tijd’ binnen ons ‘leven’? Of hoe gaan we om met ons ‘leven’ binnen in onze ‘tijd’? 

De cursus vertrekt in 1ste instantie vanuit jezelf om verder te groeien tot een ‘veerkrachtig gezin’.

 • Van persoonlijke waarden naar gezinswaarden.
 • Life-time balans in beeld brengen en ombuigen tot meer veerkracht en minder stress.
 • Grip op tijd hebben.
 • Quality-time binnen het gezin. 
 • Ouderschap is teamwork.
 • Stoorzenders opheffen waardoor je meer komt waar je wil toe komen.
 • Een gezin in balans door het inbouwen van organisatiesystemen in tijd en ruimte, mindfull ouder zijn en de focus te leggen op wat goed is en goed gaat. 

Door stil te staan bij jouw Life-time thema’s kan je meer halen uit jouw leven & tijd. We gaan dit doen a.d.h.v. interactieve, inzichtelijke oefeningen, toepassingen in de praktijk, het leren van elkaar en de vele tips en tricks.

Inschrijven en info via contact.

 

Life-time cursus: 

voor wie bewust wil omgaan met zijn leven & tijd: 2 sessies

Iedereen is in deze cursus welkom! 

Dit is geen cursus timemanagement maar wel een interactieve cursus waarbij inzichtelijke oefeningen centraal staan hoe ‘jij’ als persoon kunt omgaan in ‘jouw leven’ met ‘jouw tijd’. 

 • Bewustwording van tijdsinvestering: inhoudelijk en relationeel .
 • Evenwicht in tijdsinvestering.
 • Organisatie in tijd.
 • Bewustwording van tijdsbeleving.
 • Persoonlijke waarden ontdekken.
 • Doelen concreet maken.
 • Grip op tijd.
 • Stoorzenders opheffen om te komen waar je wil toe komen.

Inschrijven en info via contact.